Bostad

Upptäck nyttiga tips och råd om bostad

Andrahandskontrakt - fakta och tips

Alla typer av bostäder kan hyras ut i andra hand. För bostäder med hyresrätt och bostadsrätt gäller att hyresvärd/bostadsrättsförening måste ge sitt samtycke för upprättande av andrahandskontrakt.

Funderar du på att hyra ut en lägenhet i andra hand eller själv flytta in i en andrahandslägenhet? Andrahandskontrakt är förenade med en uppsättning regler. Andrahandskontrakt för lokal är t.ex. inte likadana som andrahandskontrakt för bostäder.

  • Det är den som hyr ut lägenheten som ska söka tillstånd för uthyrningen. Tillstånd söks hos hyresvärden eller bostadsrättsföreningen. Det är klokt att skriva ett avtal om undantag från s.k. besittningsrätt ifall uthyrningen ska ske i mer än två år. Om inte ett sådant avtal skrivs, överlåts lägenheten automatiskt till hyresgästen. Tillstånd för andrahandsuthyrning beviljas i regel inte om ordinarie lägenhetsinnehavare är bosatt i samma kommun.
  • Du som hyr ut utan värdens tillstånd bryter mot det avtal du själv har med värden och kan således bli vräkt (avhyst) om värden får kännedom om ditt svarta andrahandskontrakt.
  • Du som ska upprätta andrahandskontrakt för bostadsrätt bör kontakta föreningen för att ta reda på vilka regler som gäller för andrahandsuthyrning i din förening. Olika föreningar kan ha olika regelverk.
  • Andrahandskontrakt ska upprättas enligt särskild mall, sök förslagsvis på hyresavtal så får du andrahandskontrakt i PDF format. Mallar för andrahandskontrakt är gratis – bara att googla.

Andrahandskontrakt lägenhet och hus

Både hyresrätter, lägenheter med bostadsrätt och hus kan hyras ut med andrahandskontrakt. Du som hyr har rätt att använda bostaden för den tid som kontraktet upprättas, förutsatt att du betalar hyra. Hyran betalas vanligtvis in sista vardagen innan nästa avtalsperiod. Nivån på hyran måste vara skälig – d.v.s. motsvara hyran på allmännyttans lägenheter på samma ort. Ett mindre påslag får göras för möbler och annan utrustning som inte kan betraktas som standardutrustning i hyreslägenheter, t.ex. diskmaskin.

Andrahandskontrakt - blanketter

Andrahandskontrakt finns att ladda ner på nätet. Ett andrahandskontrakt kan till exempel upprättas på ett mycket enkelt och överskådligt sätt, men det måste innehålla följande information:

  • Namn på avtalsparterna.
  • Nivån på hyran.
  • Hyrestidens längd.
  • Uppgifter om vilka utrymmen som ingår i hyran.
  • Information om möbler, städning, försäkringsskyldighet osv.

Om andrahandskontraktet avser bostadsrätt – och varar längre än två år – får hyresgästen s.k. besittningsrätt om inte undantag avtalats i kontraktet. Om man som hyresvärd inte ska riskera att förlora sin lägenhet bör ett sådant undantag bakas in i avtalet. Detta gäller dock inte andrahandskontrakt för hyresrätt.

Reklamlänkar