Bostad

Upptäck nyttiga tips och råd om bostad

Köpa bostad - fakta och tips

I Sverige skiljer vi mellan bostäder med äganderätt och bostadsrätt. De senare kräver t.ex. ingen lagfart. Vi listar saker du som köpare bör tänka på i samband med köp av bostad.

Du som köper bostad – särskilt på en ny ort – bör noga bilda dig en uppfattning om vilka bostadspriser som gäller på orten. Finns det t.ex. stora prisskillnader mellan ”dåliga” och ”bra” områden inom samma ort?

Köp bostad först efter att du fått lånelöfte

Efter att du hittat en lämplig bostad – se till att du har lånelöfte innan du går på visning. Ett lånelöfte är inte bindande och löftet finns kvar även om du väljer att köpa en annan bostad. Det kan vara klokt att kombinera en offentlig visning med en privat visning, förutsatt att du verkligen är intresserad av att köpa bostaden. Ta i så fall kontakt med ägaren? Kan köpet genomföras till rabatterat pris utan mäklarens inblandning? Se till att få en objektbeskrivning i samband med visningen.

Att köpa bostad – en riskaffär

Att köpa bostad kan vara en riskaffär. Och det är du som köpare som har undersökningsplikt. Kanske är risken allra störst när det gäller bostadsrätter – då räcker det inte med att enbart granska själva lägenheten och dess yttre och inre skick. Tänk även på följande:

  • Läs igenom de senaste årsredovisningarna. Är föreningen skuldsatt?
  • Läs stadgarna.
  • Fråga styrelsen om kommande renoveringar, stambyten eller andra utgifter som i slutändan kan leda till hyreshöjningar.
  • Tänk på att bostadsrättsföreningen kan neka dig tillträde till lägenheten – t.ex. om du saknar inkomst.

Köp bostad med öppen budgivning

Det saknas för närvarande fastställda regler för budgivning vid bostadsköp. Det är upp till säljaren om den ska vara sluten eller öppen. Säljaren bestämmer även vem som ska få förvärva bostaden – det högsta budet behöver således inte vara det ”vinnande”. För din egen säkerhet bör budgivningen i möjligaste mån vara öppen – detta för att minimera försäljarens möjlighet till bedrägeri.

Själva köpet

På de flesta köpekontrakt anges vanligtvis tid för tillträde och när pengar ska överföras. Däremot sker transaktionen mellan köpare och säljare helt privat i de allra flesta fall. Du som ska köpa bostad utomlands, t.ex. i Spanien eller Turkiet, bör känna till att alla bostadsköp kräver närvaro av notarie – detta gäller även dig som ska köpa lägenhet.

Reklamlänkar