Bostad

Upptäck nyttiga tips och råd om bostad

Lagfarter - fakta och tips

En lagfart är en registrering av att fast egendom bytt ägare. Du som förvärvar en fastighet, t.ex. en ny bostad med äganderätt, måste således ansöka om lagfart.

En lagfart är ett officiellt tillkännagivande av att fast egendom (med äganderätt) bytt ägare. Lagfarter måste sökas senast tre månader efter att du förvärvat en fast egendom, t.ex. ett egnahemshus. Lagfart för bostadsrätt behöver alltså inte sökas. Sök lagfarter hos Inskrivningsmyndigheten (med säte i Härnösand), som är en avdelning inom Lantmäteriet. Allra enklast är det att ansöka om lagfart på elektronisk blankett som skickas in på nätet.

Bifoga köpebrev i ansökan om lagfart

Att söka lagfart innebär således att du alltid måste bifoga handlingar som styrker att äganderätten övergått till en annan person; ett köpebrev är det vanligaste exemplet på sådan handling. Andra exempel är gåvobrev och byteshandling.

Kostnad för lagfart

Vid registrering av lagfart tas en expeditionsavgift om 825 kr ut, liksom en stämpelskatt på 1,5 procent av det högsta värdet av köpeskillingen på äganderätten. För juridiska personer är stämpelskatten något högre. Lagfart för dödsbo är däremot förenlig med en något lägre skattesats.

Reklamlänkar